Araçlarımız RENT A CAR Kaskoludur

Karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır.
Kasko Sigortası, hasar, araç kiracısının kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir. Ayrıca istenirse araç yardım hizmetleri de (asistans) teminata dahil edilebilmektedir

Çarpma, çarpılma, çarpışma
  Yanma
   Çalınma, çalınmaya teşebbüs
  Sel ve su baskını
  Deprem ve yanardağ püskürmesi
  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
  Enflasyon (Üretici Fiyat Endeksi' ne göre)
  Otomatik değer artışı (ödenen hasar sonrası araç değerinin primsiz olarak hasar öncesi meblağa yükseltilmesi)
  İhtiyari mali sorumluluk (aracın işletenine yöneltilebilecek sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitleri üzerinde olan kısmının - bedeni ve maddi olmak üzere - temin edilmesi)
  Ferdi kaza sigortası (bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcu, sürücü ve sürücü yardımcılarının isim belirtilmeden yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarının karşılanması)


Oto Kasko Sigortasının teminat kapsamı, istenildiği taktirde aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir.

  Sigara yanığı
  Yetkili olmayan kişilerce çekilme
  Asistans hizmetleri
  Kıymet kazanma (poliçe teminatına giren herhangi bir hasar sonucunda ödenecek tazminat tutarından eskime düşülmemesi)
  Sıfır kilometre hususi araçlara, araç alındığında sigortalanması şartıyla, aracın çalınması ya da tam ziya olması halinde anahtar teslim değerinin ödenmesi
  Aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masraflarının karşılanması
  Araçta bulunan çanta, gözlük vb kişisel eşyanın poliçe üzerinde belirtilen rakam dahilinde temin edilmesi
  Hukuksal Koruma Teminatı: Araç sahibi veya sürücü sıfatı ile size veya aracınıza yüklenebilecek sorumluluklarda hukuksal çıkarınızı koruyabilir, uyuşmazlıkları önleyebilmek için açacağınız davanın masraflarını karşılayabiliriniz.
  Hasarsızlık Koruma Klozu: Poliçede hasarsızlık indirimi 2-3-4. döneme ait ise ve tek hasar varsa, yenileme döneminde eski poliçedeki indirim oranı aynen uygulanmaktadır.

Hasarsızlık indirimi uygulamamız, ses-görüntü ve iletişim cihazları ile deprem primleri hariç olmak kaydıyla, kasko net primi üzerinden ve birinci yenileme döneminden başlamak üzere, dört ardışık kademede yapılmaktadır. Tek cam ve tek radyo-teyp hasarlarında, hasarsızlık indirimi anlaşmalı cam ve radyo-teyp servislerimizin kullanılması halinde, hasarsızlık indirimi devam etmektedir. Anlaşmalı servis kullanılmaz, ancak başka hasar da olmaz ise; poliçe, üzerinde yazılı indirim oranı ile yenilenmektedir.

Kasko poliçelerimizin fiyatlandırılmasında, hususi kullanımlı araçlar için bayan-erkek sürücü ayrımı yapılmakta, ayrıca erkek sürücüler için yaş aralıklarına göre indirimler uygulanmaktadır.